Name element

Realizujemy zlecenia zarówno dla przedsiębiorstw z sektora prywatnego, jak i publicznego. Przyjmujemy między innymi zlecenia w zakresie:

  • budowy sieci komputerowych,
  • okablowania strukturalnego,
  • sieci światłowodowych,
  • spawania światłowodów i usługi wdmuchiwania światłowodu,
  • pomiarów reflektometrycznych,
  • instalacji inteligentnego budynku,
  • monitoringu wizyjnego,
  • systemów alarmowych.